Up Vogels Slideshow

Aalscholver
Aalscholver opvliegend
Aalscholvers synchroonzwemmend
Aanscholvernest
Bergeend met jongen
Blauwborst
Blauwborst1
Blauwborst2
Boerenzwaluw op nest
Boerenzwaluw
Boomklever
Braamsluiper
Brandganzen op trek
Brandganzen
Bruine kiekendief
Bruine kiekendief1
Dodaars
Drieteenstrandloper
Duiven op de notenbalk
Ekster
Fazant
Futen
Ganzenpas
Geelpootmeeuw
Geelpootmeeuwen
Gekraagde roodstaart
Goudvink
Grauwe gans
Grauwe vliegenvanger
Groenling
Groenpootruiter
Grote bonte specht van hout
Grote bonte specht
Grote bonte specht1
Grutto
Grutto1
Grutto2
Heggenmus
Heggenmus1
Houtduif
Huismus voert jong
IJsvogel
IJsvogel1
Keep
Keep1
Kievit
Klapekster
Knobbelzwaan
Knobbelzwanen met kroost
Kokmeeuw winterkleed
Koolmees
Koolmezen in nest
Krakeend
Kramsvogel in Lapland
Kramsvogel in Zeist
Kramsvogel in Zeist1
Kruisbek
Kuifduiker
Kuifduiker1
Kuifeend
Kuifeendenpaar
Lepelaar
Lepelaar1
Lepelaar2
Lepelaars
Meerkoet met jongen
Ooievaar
Ooievaar1
Pestvogels
Pimpelmees
Putter
Reiger (blauwe)
Reiger (blauwe)1
Reiger (blauwe)2
Rietgors
Rietzanger
Rietzanger1
Roodborst
Rosse grutto's
Scholekster verjaagt bruine kiekendief
Scholekster
Sijsje
Sijsje1
Spreeuw studerend voor kolibri
Staartmees
Steenloper
Steenloper1
Stormmeeuw juveniel
Stormmeeuwen (juveniel)
Taigagaai en grote bonte specht
Taigagaai
Taigagaai1
Taigagaai2
Torenvalk
Torenvalk1
Tureluur
Tureluur1
Turkse tortel
Turkse tortel1
Vale gier
Vale gier1
Vink vrouwtje
Vink
Vink1
Vlaamse gaai
Waterspreeuw
Waterspreeuw1
Wilde eend (man)
Wilde eend met jongen
Witgatje
Zanglijster
Zanglijster1
Zilvermeeuw
Zilverreiger
Zwaluwen op de notenbalk
Zwarte mees
Zwarte ooievaar
Zwarte ooievaar1
Zwartkop vrouwtje

Help